TEK NOKTADAN KVKK UYUMLULUK YÖNETİMİ

 Kybele sunduğu modüller ve özellikler ile giriş versiyonundan başlamak üzere KVKK yönetimini tek noktadan gerçekleştirmenizi sağlar. Kybele aynı zamanda veri envanterinin canlı tutulması, kişisel veriye özel olmak üzere hukuksal yönetimin yapılması, veri öznesi isteklerinin tek noktada toplanarak veri işleme aktiviteleri ile beraber değerlendirilmesi, ilgili kişi rıza operasyonlarının farklı kanallardan takibinin sağlanması, çoklu veri yaşlandırmanın yapılması ve  kayıt altına alınması gibi kritik KVKK yönetim gereksinimlerini tek noktaya toplar.

 

ENTEGRE İLGİLİ KİŞİ TALEP YÖNETİMİ

 KVKK'nın getirdiği en önemli sorumluluklardan birisi ise ilgili kişilere yani kişisel veri sahiplerine sağladığı başvuru hakkı ve şirketler için zorunlu tuttuğu cevap süresidir. Müşterileriniz, çalışanlarınız ve üçüncü kişiler bu haklardan faydalanabilir ve birden fazla kanaldan kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini kanun çerçevesinde sorabilir. Kybele, bu talepleri tek noktada toplayarak iş birimlerinin koordinasyonunu mümkün kılar. Hizmet masası, yardım masası, hizmet yönetimi yazılımları, CRM gibi yazılımlardan veri alıp vererek şirketinizdeki operasyona tam olarak entegre olur ve tümleşik şekilde operasyonu yöneterek kanuni yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi sağlar.

 

CANLI

VERİ ENVANTERİ YÖNETİMİ

KVKK tarafından oluşturulması zorunlu tutulan kişisel verİ işleme envanteri özellikle tüm firmalar için büyük bir sorumluluk getirmektedir. Envanterin güncel tutulması ise başlı başına bir operasyon olup, çokça emek isteyen bir çalışmadır. Bu operasyon otomatik olmayan yöntemler ile yapıldığında büyük zaman kaybına yol açmaktadır. Kybele bu zaman israfının ve maliyet kaybının tamamını ortadan kaldırarak veri envanterini kişisel veri yönetimi sürecine entegre eder. Böylece KVKK süreçlerini işletirken veri envanteri de otomatik olarak güncellenir ve sürekli canlı kalır. Bu özellik ile Kybele KVKK kişisel veri yönetimi yaklaşımında yeni bir çığır açmaktadır.

 

AKILLI MAHREMİYET ETKİ

ANALİZİ

KVKK kapsamında şirketinizde kişisel veri uyumluluk süreçlerinin oluşturulmasından sonra yapılması gereken en önemli iş organizasyondaki değişiklikleri takip edip bunların süreçleriniz üzerindeki etkisini takip etmektir. Kybele mahremiyet etki analizini otomatik hale getirip iş akışları ile entegre ederek tüm etki analizinin atlanmadan yapılmasını sağlar. Mahremiyet etki analizleri Kybele tarafından otomatik olarak tetiklenir ve risklerin tamamı süreçler işletilirken otomatik olarak değerlendirmeye alınır. Böylece kanundan kaynaklanan risklerin tüm süreçler boyunca en aza indirilmesi sağlanır.

 

PROAKTİF

AÇIK RIZA

YÖNETİMİ

Kanunun istisnasına girmeyen durumlarda, rızanın açıkça alınması önemli gereksinimlerden biridir. Açık rıza metinlerinin doğru oluşturulması, iletilmesi, geri bildirimlerin alınması, herhangi bir hizmeti müşterilere verirken takip edilmesi hem karmaşık hem de zorlayıcı bir süreçtir. Bu bakımdan Kybele açık rıza süreçlerinin takip edilmesi ile ilgili tüm yöntemleri tek noktadan sağlarken, sistemlerde alınmayan açık rızaların da takibini yaparak kurumun ilgili riskleri en aza indirmesini sağlar. Kybele sistemdeki hareketleri izleyerek her bir açık rızayı değerlendirip proaktif şeklide gerekli paydaşları uyarır ve aksiyonlar alınmasını sağlar.

 

KURUMSAL

YAZILIMLAR

İLE ENTEGRE

KVKK süreçleri özellikle büyük ölçekli şirketlerde tüm kurumsal süreçlere entegre olacak şeklide var olan yazılım araçları ile işletilmektedir. Bu yazılımlar, CRM, SIEM, Servis Masası, Veri Sızıntısı Engelleme, Veri Keşif Yazılımları olmak üzere daha da çeşitlenebilir. Kurumsal işleyiş devam ederken KVKK süreçlerinin de tek noktadan yönetilebilir hale gelmesi için bu araçlardan bilgilerin toplanması; söz konusu yazılımlara ilgili bilgilerin aktarılması yönetiminin tam olarak yapılması için gereklidir. Kybele bu yazılımlara entegre olarak, kurumsal süreçler ve iş akışlarıyla beraber çalışır; veri haritalaması için gerekli kontrolleri yapar ve uyumsuzlukları tespit eder. Böylece tek noktadan en etkin şeklide yönetimi sağlar.